Zəmanətlər

Bagsland.az 5 il müddətində modellərin öz xətti çeşidinə dair bu məhsulun material və fabrik qüsurlarından zəmanət verir.

Zəmanət düzgün olmayan istismar nəticəsində yaranan qüsurlara – mexaniki zədələnmələr, düzgün olmayan saxlama, səliqəsiz xidmət və qulluq, yükün həddən artıq yüklənməsi, məmulatın təyinatı üzrə istifadə edilməməsinə (o cümlədən üçüncü şəxslər tərəfindən – daşıyıcılar tərəfindən dəymiş zərər), həmçinin cızılmalar, ekstemal temperaturların, həlledicilərin, turşuların, suyun, təbii fəlakətlərin təsirinə şamil edilmir.

Həmçinin zəmanət dekorativ “asma” furnituruna – bəzəyə şamil edilmir. Məmulatın dekorativ elementləri öz əsas istismar funksiyalarının yerinə yetirilməsi üçün bu məmulata irəli sürülən tələblərə xidmət etmir və heç bir yük daşımır, həmçinin onlar məmulatın əsas konstruktiv xüsusiyyəti deyil. Deməli, Bagsland.az dekorativ elementlərin istifadəsi üçün əsas konstruksiyanın materiallarından aşağı möhkəmlikdə olan materialları istifadə etmək hüququna malikdir.

Xüsusi şərtlər (Bagsland.az zəmanətinə)

Qıfıllar, zəncirlər, düymələri bağlayan bəndlər, arabanı hərəkət etdirən dəstəklər, təkərlər, məmulatın dekorativ elementləri məmulatdan istifadə edilməsinin fərdi intensivliyinə görə başqa zəmanət müddətlərinə malikdir.

Chemodan.az zəmanəti: Qıfıllar, zəncirlər, hərəkət edən arabalar (təkərlər) – bu məmulatın əldə edilməsindən 5 il. Dəstəklər – öz konstruktivliyinə və fərdi yük qaldırmasına malikdir, bu da məmulatın maksimum istismar müddətini təmin edir.

Təkərli arabanın köhnəlməsi yol örtüyündən və istifadə intensivliyindən asılıdır –  məmulatın əldə edilməsindən 5 il.

Zəhmət olmasa, iradı irəli sürərkən məmulatın bütün zəmanət müddəti ərzində bu malın əldə edilmə yeri üzrə alınma faktını təsdiq edən sənədləri saxlayın.